Cursuri

Intersting vă pune la dispoziție cursuri de formare profesională.

Image

Curs de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor: 8 februarie - 26 februarie 2021

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si CNFPA. Cursul se adreseaza persoanelor fizice care doresc sa dobândeasca cunostinte si sa obtina un certificat de calificare in domeniul situatiilor de urgenta, si persoanelor angajate în administratia publica locala, institutii publice sau agenti economici, potrivit Legii 307/ 2006 privind apararea împotriva incendiilor.

Perioada cursului de formare: 8 februarie - 26 februarie 2021

Pentru obtinerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si CNFPA, participantii vor sustine un examen de absolvire bazat pe un proiect individual pregatit pe parcursul perioadelor de studiu individual în baza cunostiintelor acumulate.

Programul cursurilor:
0
ORE DE MODUL TEORETIC
0
ORE DE MODUL PRACTIC
Data limita de înscriere: 6 Februarie 2021. Taxa de participare: 800 RON/participant.

Pentru cursurile acreditate CNFPA nu se aplica TVA la taxa de inscriere conform OG 129/2000 art. 143 si L.163/2005 Cap.9 art.141. lit f. Sesiunea teroretica si examenul final se vor desfasura la sediul Intersting, Str. St. Zweig, nr.10A.
Obiectivele cursului de formare:

1. Elaborarea documentelor specifice apararii împotriva incendiilor
2. Planificarea activitatii de prevenire si aparare împotriva incendiilor în unitate
3. Monitorizarea activitatii de prevenire si aparare împotriva incendiilor
4. Instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si apararii împotriva incendiilor
5. Organizarea activitatii de prevenire si aparare împotriva incendiilor
6. Comunicarea la locul de munca
7. Munca în echipa
8. Dezvoltarea profesionala, respectarea normelor SSM si PSI
9. Controlul modului de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor
10. Avizarea documentatiilor privind apararea împotriva incendiilor

Metoda de training:

Cursul este interactiv si este focalizat pe formarea abilitatilor participantilor în scopul obtinerii si dezvoltarii competentelor specifice activitatii de Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. Cursul se axeaza pe elaborarea unei lucrari ce va fi sustinuta în fata Comisiei de Examinare, bazându-se pe aplicarea directa a conceptelor, instrumentelor si tehnicilor învatate în cadrul sesiunilor teoretice si practice. Aplicatiile practice se bazeaza pe studii de caz si simulari privind activitatea de aparare împotriva incendiilor.

Cum se face înscrierea:

Pentru a va asigura un loc la acest program, pâna la data de 6 Februarie 2021 va rugam sa trimiteti formularul atasat completat prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si copia ordinului de plata vizat de banca dumneavoastra prin fax la numarul 0259/475586. Din momentul confirmarii de primire a acestor documente înscrierea este validata. Validarea inscrierii se va face prin e-mail.
Date de contact:
Serac Simona
Tel: 0259/475586 sau 0733/081053
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coordonate de plată:
S.C. Intersting S.R.L. | CIF: RO 17186006
Cont: RO05BTRL00501202781867XX | Banca Transilvania, Oradea
Cont: RO 88 TREZ 0765069XXX003998 | Trezoreria Oradea
logo-intersting-bottom.png
Experiența noastră, a echipei Intersting ne ajută să consiliem fiecare client, pe orice problemă legată de domeniul securității la incendii și al sănătății și securității muncii.

Categorii

Info Contact

Stefan Zweig, nr.10A
Oradea, România
Tel: +40 259-475.586
Copyright © 2021 Intersting. All Rights Reserved. | Crafted by Wolf Concept
+40 259-475.586str. Stefan Zweig, nr.10A, Oradea
Image