Cursuri

Intersting vă pune la dispoziție cursuri de formare profesională.

Image

Curs de inițiere în ocupația - Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență: 15 februarie - 12 martie 2021

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si CNFPA. Cursul se adreseaza persoanelor care in urma parcurgerii cursului vor detine competente privind organizarea si planificarea activitatilor pentru situatii de urgenta, controlul activitatii subordonatilor din cadrul serviciului si instruirea altor categorii de personal. atât la agentii economici, cât si pentru domeniul public.

Perioada cursului de formare: 15 februarie - 12 martie 2021 

Cursul este structurat în o sesiune teoretica si trei sesiuni practice. Pentru obtinerea certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si CNFPA, participantii vor sustine un examen de absolvire bazat pe un proiect individual pregatit pe parcursul perioadelor de studiu individual în baza cunostiintelor acumulate.

Locatia:

Sesiunea teroretica si examenul final se vor desfasura la sediul Intersting, Str. Stefan Zweig, nr. 10A.
Data limita de înscriere este 13 februarie 2021. Taxa de participare: 980 RON/participant.
Pentru cursurile acreditate CNFPA nu se aplica TVA la taxa de inscriere conform OG 129/2000 art. 143 si L.163/2005 Cap.9 art.141. lit f.
Obiectivele cursului de formare:

1. Instruirea personalului serviciului si a altor categorii de personal
2. Planificarea activitatilor de prevenire si de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situatiilor de urgenta
3. Stabilirea tehnicilor de interventie în situatii de urgenta
4. Analizarea situatiei la locul evenimentului
5. Coordonarea activitatilor în situatii de urgenta
6. Elaborarea documentelor specifice activitatii serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta
7. Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situatii de urgenta

Metoda de training:

Cursul este interactiv si este focalizat pe formarea abilitatilor participantilor în scopul obtinerii si dezvoltarii competentelor specifice activitatii de Sef serviciu voluntar / privat pentru situatii de urgenta. Aplicatiile practice se bazeaza pe studii de caz si simulari privind activitatea sefilor serviciilor voluntari / privat pentru situatii de urgenta.

Cum se face înscrierea:

Pentru a va asigura un loc la acest program, pâna la data de 13 februarie 2021 va rugam sa trimiteti formularul atasat completat prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. si copia ordinului de plata vizat de banca dumneavoastra prin fax la numarul 0259/475586. Din momentul confirmarii de primire a acestor documente înscrierea este validata. Validarea inscrierii se va face prin e-mail.
Date de contact:
Serac Simona
Tel: 0259/475586 sau 0733/081053
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Coordonate de plată:
S.C. Intersting S.R.L. | CIF: RO 17186006
Cont: RO05BTRL00501202781867XX | Banca Transilvania, Oradea
Cont: RO 88 TREZ 0765069XXX003998 | Trezoreria Oradea
logo-intersting-bottom.png
Experiența noastră, a echipei Intersting ne ajută să consiliem fiecare client, pe orice problemă legată de domeniul securității la incendii și al sănătății și securității muncii.

Categorii

Info Contact

Stefan Zweig, nr.10A
Oradea, România
Tel: +40 259-475.586
Copyright © 2021 Intersting. All Rights Reserved. | Crafted by Wolf Concept
+40 259-475.586str. Stefan Zweig, nr.10A, Oradea
Image